VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Enkät Systemkartan.se

Systemkartan har nu varit aktiv i över två år Hurra för det!

Du är huvudadministratör för er organisation på Systemkartan.se. Vi hoppas att både du och den organisation du arbetar för har nytta av tjänsten.
Vi utvärderar nu om och hur tjänsten ska fortsätta att förvaltas. Det blir för oss viktigt att få till oss om ni ser en nytta med tjänsten för er organisation, eller om ni inte tycker att den bidrar.

Vi önskar att ni lämnar svar via enkäten senast 2021-07-02. Beslut kring utveckling / avveckling av Systemkartan kommer att tas under hösten 2021.
Via nedan länk ges er organisation möjlighet att svara EN gång. Det går bra att flöda länken vidare till annan person för att besvara frågorna, dock kan endast ETT svar skickas.

Upplever ni problem med länken, kontakta info@vastkom.se för support.

Vänligen
VästKom


Du måste logga in för att kunna delta i undersökningen. Använd inloggningsuppgifterna som skickats till dig med e-post.
Användare:
Lösenord:

Syftet är för att vi skall kunna utföra enkäten och för att bedrömma det framtida behovet av systemkartan
Den legala grunden för enkäten är samtycke. Lagringstiden kommer att ske tills sammanställningen är färdig, dvs ca 3 månader.

Senast publicerad