VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Start Up 21 september framflyttad

Vår ambition med ett Start Up har varit att kunna presentera en samlad och klar bild av Program Millennium inför införandet under hösten 2024, etapp 1.

Med anledning av att arbetet med Program Millennium inte har den status som garanterar vad vi kan visa upp den 21 september samt att en ny projektledare, Ann-Charlotte Nyrén, tillträder först den 1 september har vi tagit beslutet att flytta Start Up. Detta beslut är taget i samråd med VästKom direktör, tillträdande projektledare Ann-Charlotte Nyrén samt representanter från Boråsregionen.

Denna information är skickad till alla som redan anmält sig och till kommunernas Projektledare i Millennium.

Ytterligare information och ett nytt datum kommer under hösten.

Hälsningar Annelie och Johanna
Administratörer för Start Up                            

En särskild inbjudan kommer att gå ut till den riktade målgruppen när ett nytt datum är satt.

 

Administratörer

Frågor om Start Up Millennium kan du skicka till oss, så ser vi till att du får svar på dina frågor.

Annelie Amigelius - Delprojektledeare Utbildning
annelie.amigelius@vastkom.se

Johanna Hansson - Administratör | Direktörsassistent
johanna.hansson@vastkom.se

Senast publicerad