VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Det här ska vi gemensamt åstadkomma

För att invånarna i länet ska möta en god och sammanhållen vård behöver länets vårdgivare samarbeta. I den bästa av världar skulle samarbetet ske på nationell nivå och det pågår initiativ men det är komplex att få ihop alla delar i en större helhet. Idag finns kommungemensamma samarbeten samt samarbeten mellan kommuner och Västra Götalandsregionen ,VGR.

Invånarna förtjänar en sömlös vård
Allt fler invånare vill vara delaktiga i sin vård, de vill kunna styra sina vårdkontakter för att få vardagen att fungera. Människor bryr sig i allt högre grad om sin hälsa.

Dela data i realtid
Grundidén handlar om att skapa enklare och mer tillgänglig vård för patienten och invånaren. Vårdgivarna kan dela information med varandra, patienten och olika professioner. En viktig utveckling för ökad patientsäkerhet.

Mer jämlik vård
Standardiserade arbetsprocesser gör vården mer jämlik och patientsäker. Ny teknik och nya arbetssätt frigör tid för arbete som gynnar patienten. Genom samarbete levereras bästa mest utvecklade standarden från vården i sin helhet.


Läs mer om IT-stöd för informationsutbyte mellan vårdgivare här
Läs mer om Program Millennium här


Senast publicerad