VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

PU-tjänst

Västfolket kan komma att ersättas med "Ineras PU-tjänst Länk till annan webbplats.".

Idag används Västfolket dels för gemensamma tjänster mellan kommuner och Regionen och dels för kontroll av personuppgifter via ett webbgränssnitt (GUI). Se användningsområden. Regionen kommer inte att erbjuda GUI-tjänsten för kommuner och därför tittar vi nu på andra alternativ för detta på uppdrag av ALVG.

Vi kartlägger nu kommunernas behov av tillgång till PU-tjänster som inte är kopplade till de gemensamma tjänsterna.

För att kunna nyttja PU-tjänsten krävs SITHS-kort eller tillgång via olika verksamhetssystem om integration finns. ANVÄNDNING AV VÄSTFOLKET

Använder ni Västfolket idag för kontroll av personuppgifter via webbgränssnitt


Använder ni Västfolket idag för kontroll av personuppgifter via webbgränssnitt
Ange verksamheter / områden tex Bibliotek, skola, förskola


Hur många av dessa användare SAKNAR SITHS-kort?


Ange i så fall vilka.

SKATTEVERKETS PERSONUPPGIFTSTJÄNSTER

Infotorg


Infotorg


Navet


Navet


Spar


SparBeskriv Verksamhet och verksamhetssystem

Används KIR (kommuninvånarregister) idag?


Används KIR (kommuninvånarregister) idag?

Beskriv kort vilka behov och önskemål kommunen har kopplat till en gemensam personuppgiftstjänst.


Senast publicerad