VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Västfolket

- befolkningsregister för kommuner i Västra Götaland

VästKom har gett stöd till kommunernas anslutning till Västfolket. Västfolket ersätts nu av Ineras PU-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

 

Västfolket är ett befolkningsregister där du i första hand kan söka personer boende i Västra Götalands och Hallands län. Det är samma uppgifter som finns i Skatteverkets folkbokföringsregister. Du kan även söka personer utanför Västra Götalands och Hallands län om du har personens hela personnummer.

  • Västfolket är tillsvidare kostnadsfritt.
  • Västfolket tillhandahålls av Västra Götalandsregionen

Hur kan tjänsten användas?

Tjänsten är en webbapplikation, vilket innebär att du får tillgång till Västfolket via en webbläsare och där kan söka efter personuppgifter. Tillgången till tjänsten styrs via behörighet. Varje kommun administrerar sina egna användare. Vilken personinformation du får tillgång till styrs av roller.

Framtid

Tjänsten kommer ersättas av Ineras PU-tjänstlänk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster

KONTAKT

Karl Fors
Enhetschef Digital verksamhetsutveckling

Telefon: 072-566 30 70
e-post: karl.fors@vastkom.se

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084