VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

PSIDATA

Genomförda uppdrag och projekt

Skapa din www.kommun.se/psidata sida


Det är viktigt med transparens och öppenhet. Ett enkelt sätt att åstadkomma detta är genom Kommun- och landstingsdatabasen Kolada Länk till annan webbplats. som innehåller jämförbara nyckeltal om alla Sveriges kommuner och landsting.

Informationen baseras på öppna data som kan vidareutnyttjas av privata aktörer.

Nedan ser du ett exempel från Ale kommun. Varje nyckeltal visas dels med en graf över hur det har utvecklats under de år som Kolada har data för och dels med en beskrivning av nyckeltalet och det API-anrop som används för att hämta data från Kolada.

Vill du se värden som gäller för varje år så håller du musen över respektive stapel på grafen.

Enkel instruktion för hur du skapar din PSIdata sida Pdf, 1 MB.

 

Senast publicerad