VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Kommunikationstorget

2014 medverkade VästKom, efter beslut i styrgruppen SSVIT, i upphandlingsarbetet av nya Sjunet. Kommunerna företräddes av representant från Borås stad. Tilldelningsbeslutet för upphandlingen överprövades, sedan ramavtal Datakommunikation 2014 blev klart har arbete pågått för att möjliggöra avrop 2017. 2019 avslutades införandet.

Västra Götalands kommuner är spridda över en yta på nästan 24 000 kvadratkilometer. Kommunikationstorget är en kommunikationslösning för kommunerna i Västra Götaland (VGK) som samtliga 49 kommuner är anslutna till.

Kommunikationstorget gör att kommunerna kan kommunicera med varandra och därmed överbrygga de faktiska avstånden. Via Kommunikationstorget kan kommunerna samverka exempelvis genom att en kommun levererar personalsystem till en annan kommun. Även gemensamma system med Västra Götalands Regionen (VGR) nås via Kommunikationstorget, som till exempel samordnad vårdplanering, Samsa (tidigare SVPL/Klara), och webSESAM.

Översikt Kommunikationstorget samverkan funktioner

Karl Fors
Enhetschef Digital verksamhetsutveckling

Telefon: 072-566 30 70
e-post: karl.fors@vastkom.se

Senast publicerad