VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

IPv6-inventering

Genomförda uppdrag och projekt

Resultat IPv6-inventering och sammanfattande rapport

Inventeringen är avslutad och 24 deltagande kommuner har fått sina rapporter med rekommendationer på de förändringar de bör göra relaterat till DNS, Webbservrar och e-post. 

Sammanfattningsvis är resultatet varierat, ett fåtal kommuner är redo att gå vidare med befintlig infrastruktur inom de tre områdena, andra behöver göra större eller mindre insatser för att kunna gå vidare.

Därmed är samverkansuppdraget gällande inventering slutfört. För närvarande finns inte något nytt uppdrag för vidare arbete inom IPv6. Finns frågor inom IPv6-området hänvisas till respektive IT-samordnare på kommunalförbunden.

Senast publicerad