VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Informationssäkerhet

EU:s nya dataskyddsförordning & NANO-utbildningar

Den 25 maj 2018 blir EU:s nya dataskyddsförordning direkt gällande lag i Sverige och kommer att ersätta personuppgiftlagen.

Aktuellt handlingsplan 2017

VästKom ska stödja kommunerna i Västra Götaland med kunskapshöjande aktiviteter t ex
konferenser, Workshops, skrivarstugor mm. för att möta dataskyddsförordningens
kommande krav samt uppföljning av resultat från Nanoutbildningar. Material från genomförda aktiviteter publiceras på hemsidan.

Målet är att minst 5 kommuner från varje delregion deltar på de planerade kompetenshöjande aktiviteterna. Ett dokumenterat resultat från genomförda NANO-utbildningar som beskriver vilken effekt som uppnåddes av genomförd utbildning. En bruttolista på ytterligare utbildningsområden inom nanoutbildningskonceptet tas fram för ställningstagande om eventuell fortsättning. 

Senast publicerad