VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Säker kommunikationslösning, socialjouren

Genomförda uppdrag och projekt

eHälsoprojektet är avslutat 2013-12-31.

Resultat

Kommunernas socialnämndsordförande kan signera handlingar digitalt då Socialjouren har ansvar för handläggningen av ärende enligt t ex LVU, LVM. Socialjouren har ansvar för handläggning kvällar och helger. Fax behöver inte användas längre.

Målet är uppnått med att kunna hantera handlingar med känslig information på ett säkert sätt. Kommunikationen sker mellan socialjouren i regi av Skövde kommun och aktörer utanför Skövde kommuns nätverk.

Under 2015 så nominerades lösningen till Göta priset, E-diamond award och Quality innovation of the year. Lösningen är nominerad till Vitalis stipendie 2016.

Hur fungerar kommunikationslösningen?

Från Skövde kommuns insida laddar en handläggare via e-tjänst upp en handling på ett säkert sätt (SITHS) till e-tjänstplattformen. Handläggaren kan, via radioknappar eller rullista, välja mottagare;  exempelvis annan kommun eller socialnämnds ordförande.

En mottagare på utsidan, exempelvis en handläggare i en samarbetskommun, notifieras via SMS innehållandes en länk till dokumentet. Mottagaren identifierar sig via SITHS eller e-legitimation, tar del av handlingen och signerar den. Handläggaren notifieras därefter och tar del av beslutet som signerades.

Dokument

Senast publicerad