VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Digital uppföljning av stöd/insats

Brukarskattning med återkopplingssamtal mellan boendestödjare och brukare


Genomförda uppdrag och projekt

eHälsoprojektet är avslutat 2015-01-31.

Resultat

Projektets erfarenheter av läsplatta är positiva, det gör skattningarna enkla, tillgängliga och snabba. Många fler brukare har kommit igång att skatta enligt SRS och ORS än före projekttiden.

Skattningarna har öppnat för viktiga samtal och reflektioner med brukarna. Graferna och samtalen kring dem har gett tydlig vägledning i förändringsarbetet utifrån brukarens mål. Vi har inte kunnat se hur SRS och ORS i sig gör att brukares mål uppfylls men att resultaten av skattningarna är starkt vägledande.

Projektet har gett erfarenheter av att det fungerar och är ett stöd i brukarens krävande förändringsarbete. Projektet stärker bilden av att FIT med ORS och SRS kan användas på personer med olika funktionsnedsättningar och med stora kognitiva funktionsnedsättningar, likaväl som i terapi.

Film från spridningskonferensen 2015-01-29

Senast publicerad