VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Aktiviteter och resultat

Omvärldsbevakning kring mobila lösningar

Insamling av information utfördes med hjälp av underlag hämtade från andra pågående projekt inom eHälsa/VästKom. Underlag hämtades från SSBTEK-projektet och från nulägesanalysarbete från projektet TSDiH.

Kompletterande frågor skickades till några leverantörer via e-post.

Följande frågor ställdes till leverantörer ILAB, Tieto, Pulsen, CGI, Phoniro och Tunstall:

 

  • Vilka mobila lösningar har/kommer företaget att erbjuda?
  • Har säkerinloggning?
  • Möjlighet att dokumentera Off Line?
  • Möjlighet att dokumentera i realtid?
  • Finns det uppmärksamhetssignaler?
  • Vilken teknik används i lösningen (IOS, Windows eller Android)?
  • Prisbild nuvarande/nya kunder?
  • Vilka kommuner använder dessa lösningar idag?

Kartläggning av verksamhetssystem inom VGK

Kartläggning gjordes med hjälp av VästKoms kartläggning av bas- och verksamhetssystem 2015.
Senast publicerad