VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Stödmaterial för gemensam förhandling med leverantörer om mobila lösningar integrerade med kommunernas verksamhetssystem

Genomförda uppdrag och projekt

eHälsoprojektet är avslutat 2016-04-31

Resultat

Undersökningen visar att det finns och utvecklas många mobila lösningar på marknaden med ganska likartad funktionalitet.

De leverantörer vi har undersökt har i sina mobila lösningar:

  • Funktionalitet för säkerinloggning exempelvis via SITHS-kort, SMS-biljett eller via Yubikey-lösning.
  • Hanterar mobildokumentation har de flesta lösningar möjlighet att dokumentera i realtid, d.v.s. dokumentera direkt i verksamhetssystemen. Vad det gäller möjlighet att dokumentera Off Line d.v.s. dokumentera under tiden man inte har tillgång till Internet, här har flera lösningar möjlighet att göra det. Viktigt är att värdera informationssäkerheten i hela processen.
  • Fleratalet av dessa undersökta lösningarna stödjer och kommer att stödja socialstyrelsens uppmärksamhetssignaler/ varningsinformation.
  • Flest lösningar är utvecklade till IOS- och Android enheter. Utveckling av lösningar anpassade till Windows 8 och 10 pågår.
  • Prisbilden varierar beroende på om man är nuvarande kund, eller ny kund, kommunens storlek m.m.

Med stöd av den kartläggning som presenterats i rapporten finns möjlighet att finna samverkans möjligheter i t ex gemensam förhandling och utveckling av tjänster.

Aktualiteten av omvärldsbevakningen är kortvariga, bland annat på grund av krav från kunder, myndigheter och regeringen samt krav på teknik. Kommunen behöver etablera process eller strategi för omvärldsbevakning av välfärdsteknologi.

Dokument

OBS! Det skall påpekas att rapporten är ett urval av mobila lösningar på marknaden och inte en heltäckande beskrivning.

Senast publicerad