VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Mobil dokumentation med säker inloggning (Lifecare)

Genomförda uppdrag och projekt

eHälsoprojektet är avslutat 2015-01-31.

Resultat

Götene och Lidköpings kommun har testat mobil dokumentation med säker inloggning för kommunal hemsjukvård och biståndshandläggning.

Legitimerad personal och biståndshandläggare har kunnat läsa information och dokumentera i Procapita samt skicka vårdbegäran i KLARA SVPL. Tester har även gjorts av Tietos Lifecare-moduler.

Säker inloggning med SITHS-kort har uppfyllts för KLARA SVPL, NPÖ, Pascal och Lifecare mobil hemsjukvård. Det har fungerat att logga in på de mobila enheterna och i de program som använts, men med varierande inloggningstider.

På sikt bedöms att mobil dokumentation ger kvalitetshöjning, effektivare arbete och även mindre miljöpåverkan. Däremot är det flera förutsättningar som behöver adresseras och hanteras såsom uppkoppling, inloggning och svarstider innan tekniken fungerar fullt ut.

Surfplattan var tänkt att kunna användas som en standardarbetsplats och ersätta bärbar eller stationär dator men pga av identifierade problem bedömer projektet detta som osäkert. Man ser vidare att om man ska använda Procapita mobilt ska det vara för att läsa journaler men inte för att dokumentera.

Senast publicerad