VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Utveckling av standardiserade tjänster för mobilt arbetssätt i välfärdens processer

Genomförda uppdrag och projekt

eHälsoprojektet är avslutat 2015-01-31.

Resultat

Göteborg Stad har tagit fram en standardiserad mobil tjänst för hemsjukvård. Detta innebär att man bl.a. har tagit fram en paketlösning för beställning av en mobil arbetsplats som inbegriper tillgång till definierade verksamhetssystem, utrustning, uppkopplingsmöjlighet, nödvändig dokumentation och tillhörande support.

Tjänsten är överlämnad till förvaltning och erbjuds till berörd verksamhet inom hela Göteborgs Stad sedan första kvartalet 2015.

 

Film från spridningskonferensen 2015-01-29

Senast publicerad