VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Säker informationshantering ur ett verksamhetsperspektiv

Genomförda uppdrag och projekt

eHälsoprojektet är avslutat 2015-02-28.

Projektet är avslutat i februari 2015

Resultat

Göteborgs Stad ihop med GR önskade ta fram ett generellt utbildningsmaterial/utbildning med utgångspunkt i Göteborgs Stads framtagna koncept kring säker informationshantering och informationsklassning. Pga svårigheter med avrop av leverantör med rätt kompetens och till rimligt pris har målet inte kunnat uppnås och inget resultat finns.

Behov och intresse att ta fram utbildningen kvarstår och nya finansieringsformer behöver undersökas.

 

Dokument

Senast publicerad