VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Mobil journal via Tietos koncept Lifecare Procapita

Genomförda uppdrag och projekt

eHälsoprojektet är avslutat 2015-05-31.

Resultat

Syfte var att via mobilt dokumentationssystem avsevärt höja patientsäkerheten genom att korrekt information kunde inhämtas på plats. En positiv sidoeffekt blev också en förbättrad arbetsmiljö för personalen då negativa stressfaktorer eliminerades. 

Senast publicerad