VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Använda Procapita mobilt och att prova MPÖ

Genomförda uppdrag och projekt

eHälsoprojektet är avslutat 2015-01-31.

Resultat

Mobil Patientöversikt (MPÖ) är en app som gör det möjligt för vårdpersonal att på en mobiltelefon eller surfplatta se journalanteckningar för patienter som har gett sitt samtycke till detta. Förutsättningen är att det finns en vårdrelation. MPÖ hämtar sin patientinformation via Nationell Patientöversikt (NPÖ).

I projektet har Åmåls kommun haft två delprojekt. Båda delprojekten handlar om att personal inom vård- och omsorg ska kunna arbeta mobilt.

Delprojekt 1 Använda Procapita mobilt

Målsättningen som också uppnåtts var att kunna logga in i verksamhetssystemet Procapita utanför den fasta arbetsplatsen. För sjuksköterskorna som har börjat arbeta mobilt upplevs förändringen enbart som positivt och kommenterar det så här:

 ”Vi har sett stor nytta att kunna ta med datorerna hem till patienter och ibland dokumentera i hemmet eller emellan två besök. Dokumentationsarbetet är därför mindre på eftermiddagen när man kommer in till lokalen då detta har kunnat utföras på plats hos patienten. Det är bra att ha tillgång till Procapita för att snabbt få upp information angående patienter man kanske får åka akut till. Även kontaktuppgifter till anhöriga är bra att ha tillgång till när man är ute och kör.”

Delprojekt 2 Använda MPÖ (Mobil Patientöversikt)

Målet var att prova appen MPÖ. Åmåls kommun har sedan tidigare NPÖ och slutsatsen är att designen på MPÖ gör att informationen framstår tydligare i MPÖ än den information som NPÖ ger på en dator. Appen MPÖ är lätt att hantera för användaren.

Framgångsfaktorer för projektet är en väl sammansatt styrgrupp och god kommunikation med IT-avdelningen.

Projektet har levererat olika dokument som kan stötta andra kommuner.

Senast publicerad