VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Säker lösning för mobil informationshantering (Magna Cura)

Genomförda uppdrag och projekt

eHälsoprojektet är avslutat 2015-05-31.

Resultat

Personal i hemtjänst och hemsjukvård har testat och utvärderat säker mobil åtkomst för dokumentation i Magna Cura webbapplikation.

En kommungemensam plattform för tvåfaktorsinloggning skapades och flera olika tvåfaktorsval på telefoner, surfplattor och bärbara datorer testades. Tekniken bedömdes och utvärderades kontinuerligt av en testgrupp.

Senast publicerad