VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Gemensam informationsstruktur

Genomförda uppdrag och projekt

eHälsoprojektet är avslutat 2015-12-31.

Resultat

Nästan hälften av länets kommuner deltog på den utbildning som genomfördes kring gemensam informationsstruktur (NI, SnoMedCT, Klassifikation, Fackterm). Arbete med området fortsätter inom ramen för VästKoms handlingsplan. Det är en del i arkitekturen för att få bra IT- stöd och tillhör kompetensområdet Informatik. Att arbeta med informatiken är en förutsättning för att nå semantisk interoperabilitet dvs information kan utbytas mellan olika system med samma innebörd och betydelse inom och mellan olika organisationer.

Senast publicerad