VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Välfärdsteknologi enligt ramverket

Genomförda uppdrag och projekt

eHälsoprojektet är avslutat 2016-05-30

Resultat

Uppdraget var att öka medvetandet om standardisering inom välfärdsteknikens område.

Slutsatser

  • Det är inte en framgångsfaktor att som enskild kommun eftersträva och kravställa en unik standard. Inte heller länet som helhet bör förvalta eller driva standardiseringsarbete enskilt.
  • Skallkrav för Continua bör först användas när det finns ett högre antal certifierade leverantörer på marknaden
  •  Om vi arbetar utifrån gemensamma standards/regelverk bör detta innebära mindre integrationsarbete och blir enklare både för både kunden och leverantörer
  • Genom en dylik standardisering så kan upphandlingarna komma att förenklas och man kan istället lägga fokus på önskvärd data och dess kvalitet, samt leverantörens leveransförmåga
  • Det är ett problem att de få Continua-certifierade produkter som finns idag på marknaden är till största delen riktade till hälso- och sjukvården och inte till den kommunala delen av vård och omsorg. 
  • I offentlig verksamhet drivs utvecklingen tillsammans med leverantörerna. När nyutveckling/innovation tas fram finns en stor risk för att produkten inte kan kommunicera den information som tas fram vidare till andra produkter.
FH
FH

Fredrik Holm
Digitaliseringsstrateg Borås Sjuhärad

Telefon: 0708-13 91 56


e-post: fredrik.holm@vastkom.se

Senast publicerad