VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Utvärdering enkätverktyg LSS

Genomförda uppdrag och projekt

eHälsoprojektet är avslutat 2014-12-31

Resultat

Projektet har syftat till att stärka brukarmedverkan och initiera, genomföra och utveckla systematisk uppföljning inom området stöd till personer med funktionsnedsättning. I projektet har vi utvecklat och anpassat det webbaserade enkätverktyget Pict-O-Stat som en gemensam metod för brukarmedverkan och uppföljning i Skaraborg och länet som helhet.
Vi har skapat förutsättningar för att brukare med kognitiva funktionsnedsättningar har kunnat medverka och svara själva på frågorna i den pilotstudie som genomförts i samband med projektet

Dokument

Film

Senast publicerad