VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Trygg natt, tillsyn med kamera, tillsyn med kamera

Genomförda uppdrag och projekt

eHälsoprojektet är avslutat 2014-12-31

Resultat

I tre delprojekt prövades tillsyn med kamera. I Munkedal och Trollhättan så genomfördes det i ordinärt boende, förstudie genomfördes 2013. I Partille prövades nattillsyns med kamera på särskilt boende.

Resultat visade på både fördelar och brister ur olika perspektiv. Projektet levererar erfarenheter och underlag som kan användas av andra ex checklistor, samtyckesblankett, manualer.

Film från Spridningskonferens 2015-01-29

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084