VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Rekommenderad arbetsgång

 1. Genomför en nulägeskartläggning*. Använd LIKA Socialtjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. (nationellt verktyg)
 2. Analysera resultat och era behov, använd prioriteringsstödet i LIKA Socialtjänst
 3. Ta bort eller lägg till aktiviteter i handlingsplansmallen utifrån ert resultat i LIKA och era specifika behov.
  • För dialog kring de kommunövergripande aktiviteterna. 
  • Gör egna beräkningar där det behövs.
 4. Besluta om handlingsplanen i berörd nämnd.
 5. Skicka in beslutad handlingsplan till delregionens eSamordnare. Kommunicera särskilt behov av stöd av regional samarbetsorganisation i beslutade aktiviteter.
 6. Planera och genomför beslutade aktiviteter om möjligt i samverkan med VästKom och/eller andra kommuner.
 7. Gör uppföljning med stöd av LIKA Socialtjänst Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
 8. Revidera handlingsplanen utifrån resultat i LIKA Socialtjänst.

*Gäller de kommuner som inte gjort nulägeskartläggningen enligt VästKom modellen. 

Förslag arbetsgång om man ska använda mallen

Rekommenderad arbetsgång för Trygghet, service och delaktighet i hemmet med digital teknik.

Senast publicerad