VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Analysarbete 2015

De kommuner som medverkade i arbetet har arbetat efter denna modell för analyser till behov. Modellen är gjord av den regionala arbetsgruppen. Den regionala arbetsgruppen har arbetat utifrån

Vi rekommenderar er nu att använda det nationella självskattningsverktyget LIKA Socialtjänst.

Dessa underlag finns till för dem som medverkat i arbetet.

Fem olika områden är identifierade som viktiga för arbetet med konceptet trygghet, service och delaktighet i hemmet med digital teknik. Områden som ska belysas i analysfasen:

  • Grundläggande förutsättningar, verksamhet, brukare och personal.  
  • Marknad 
  • Organisation och ekonomi 
  • Samverkan
  • Behov 

När ni har kartlagt dessa områden så ska SWOT:arna användas i prioriteringsarbetet.

  • Se Guide SWOT och Prioritera. Dokumentation sker i excelfil. mall_kommun_utvecklingsbehov

Grundläggande förutsättningar, verksamhet, brukare och personal 

Marknad

Organisation och ekonomi

Samverkan

Behov

Omvärldsbevaka

Anders Ekholm mfl hade ansvar för regeringsuppdraget ”Långsiktiga Efterfrågan på Välfärdstjänster” (LEV) . 

Teknik, informationsöverföring och kommunikation

Inspiration

Resultat av Socialstyrelsen uppföljning av eHälsa.

Tips!

Använd mallarna för er dokumentation av nuläge, analys och prioritering. Ha med er kommuns namn i filnamnet.

Senast publicerad


VästKom

Box 5073 | 402 22 GÖTEBORG

info@vastkom.se


Besöksadress

Anders Personsgatan 8 | GÖTEBORG


Org.nr. 858501-2084