VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Trygg Hemma med digital teknik -samordna drift?

Genomförda uppdrag och projekt

eHälsoprojektet är avslutat 2014-12-31.

Förvaltningscheferna inom Skaraborgs socialtjänst ville veta mer om hur en samordning av drift skulle kunna ske kring trygg och säker nattillsyn med digital teknik.

Resultatet av förstudien

 • Det går inte att samordna drift av nattillsyn med kamera under 2015. Samordning av drift förutsätter en längre planeringstid.
 • Det går att samordna drift av nattillsyn med kamera på längre sikt under förutsättning att det sker tillsammans med larmcentral/mottagning för trygghetslarm

Vill kommuner samordna sig så kan man med kort uppstartstid samordna sig kring:

 • upphandling/inköp/leasing
 • arbeta fram mål, rutiner
 • arbeta fram informationsmaterial
 • utforma kommunikationsplan
 • utbilda personal

Motivering till arbetsgruppens rekommendationer är att det inte är kostnadseffektivt att bygga upp en driftsform för varje eTjänst inom eHemtjänst. Kommunerna behöver samordna driften för nattillsyn med kamera med mottagning av trygghetslarmen för att

 • Processen för att larma på personal är likadan för båda tjänsterna (utlarmingsprocessen)
 • Tjänsterna kräver samma information (larmplaner, information om brukare mm)

Begreppet drift

I detta sammanhang så menar vi med drift  

 • Kamera och kommunikation är monterat, registreringar i IT-system är klart och tillsynen sker i skarpt läge
 • Personal utför tillsyn i kameran
 • Utlarmning
 • Drift av IT-systemet
 • Loggning av händelser
 • Support finns på kameran och IT-system


Dokument

Senast publicerad