VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

SSBTEK bättre beslutsunderlag för ek. bistånd

Genomförda uppdrag och projekt

eHälsoprojektet är avslutat 2015-04-30

Resultat

Den 17/4 hade handläggarna tillgång till SSBTEK i produktionsmiljön. Dock upptäcktes det ganska snart att uppgifterna felade, vissa av dessa är nu rättade men några återstår att fånga in och buggrapportera till Pulsen.

Efter kvalitetskontroll och godkännande av leveransen ser Svenljunga kommun mycket stor framtida nytta av lösningen.

Senast publicerad