VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

IT-teknikcoach 2014

Genomförda uppdrag och projekt

eHälsoprojektet är avslutat 2015-01-31

Resultat

Det genomfördes två underprojekt med delvis olika lösningar men med samma mål. Projekten hade kontakt med varandra under projekperioden. Erfarenheter från projekten var goda. Resultatet har hanterats på olika sätt i kommunerna. Projekten startades med förstudie 2013.

I Lidköping finns nu en IT-coach på SeniorCenter. IT-Coachen anordnar bland annat IT-Café och SeniorNet som är individuell rådgivning.  Träffarna har fokus på surfplattor och syftet är att göra seniorer nyfikna på dagens och framtidens teknik. Många seniorer behöver stöttning och inspiration för att ta sig över vissa trösklar som man kan uppleva inom det digitala samhället.

I Munkedal anordnas IT-café en gång i veckan på Biblioteket.

Dokument

Film från spridningskonferens 2015-01-29

Senast publicerad