VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Distansmöten för vårdplanering

Från 2010 har försök gjorts med att använda distansmöten i VästKom och kommunalförbundens regi. Dessa kan komplettera eller helt ersätta ett möte där alla samlas i samma rum. Försöken har genomförts i olika grupperingar, huvudsakligen för möten där kommunen/organisationen har ett behov av att mötas med en annan part. En del i arbetet har varit distansmöten för vårdplaneringar, som genomförts i Fyrbodal. Läs mer om detta i rapporterna till höger.

De försök som genomförts har varit lyckosamma. Arbete pågår för att fler ska få möjlighet att använda tekniken.

Befintliga anläggningar

Via menyn till vänster samlas en lista på kommunernas befintliga videokonferensanläggningar. Saknas någon ni känner till, återkom gärna med information om denna.

Senast publicerad