VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Distansmöten 2013

Genomförda uppdrag och projekt

eHälsoprojektet är avslutat 2013-12-31

Resultat

Projektet redovisas förutsättningar och olika användningsområden för distansmöten. Med distansmöten menas möten på distans med teknikens hjälp exempelvis, telefon-, video- och webbmöten. 

Inom projektet  distansmöten  genomförde i tre  olika  delprojekt. 

  • Skövde kommun införde distansmöte mellan handläggare och HVB-boenden.
  • Trollhättan leverade en rapport som redovisar förutsättningarna för användandet av mötesformen distansmöten. Rapporten är ett bra kunskapsunderlag inför en planering och implementering av distansmöte.
  • Tidaholm gjorde en förstudie som redovisar förutsättningar för att införa en chattfunktion för att kommunicera med ungdomar. Tjänsten "Chatta med Socialtjänsten" är i drift sedan 2014.

Senast publicerad