VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

REMM

För att få ett systematiskt införande så följ REMM:s 10 stegsmetod. Ni behöver kanske inte göra allt men läs igenom och värdera vad ni ska göra inom respektive steg. Viktiga framgångsfaktorer är att ledningen beslutar om att införa distansmöte, vilket sker efter steg 1. En annan framgångsfaktor är att öva. Ett enkelt sätt att öva är att börja använda distansmöten lokalt inom verksamheten. 

Remm är förkortning för Resfria möten i myndigheter och vägledningen ett resultat av ett regeringsuppdrag.

Länk till 10 stegsmetoden på remm.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

REMM:s 10 stegs metod

1.  Analysera utgångsläget.

2.  Förankra satsningen och avsätt resurser.

3.  Etablera en arbetsgrupp.

4.  Identifiera kommunikationsbehov och intresse för resfria möten.

5.  Analysera tekniska förutsättningar.

6.  Välj ut och införskaffa lämplig utrustning/tjänst.

7.  Etablera styrmedel och rutiner för resfria möten.

8.  Utse ansvariga.

9.  Informera och sälj in.

10.  Följ upp och synliggör.

Senast publicerad