VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Distansmöte IFO

Genomförda uppdrag och projekt

eHälsoprojektet är avslutat 2016-09-07

Resultat

Uppdraget var att inspirera och stödja de kommunerna som har ett distansmötesverktyg att använda detta för säkra distansmöten inom individ- och familjeomsorgen. Det är sju kommuner som har deltagit. Rekommendationen har varit att använda sig av modell för införande som myndigheterna har gjort i uppdraget Resfria möten inom myndigheter (REMM)

Vid uppföljningen så visade det sig att det är få möten som är genomförda med externa personer. De flesta har skett internt.

Senast publicerad