VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Digital signering inom hälso- och sjukvård

Genomförda uppdrag och projekt

eHälsoprojektet är avslutat 2016-09-07

Resultat

Uppdraget var att arbeta fram en kravspecifikation för digital signering av hälso- och sjukvårdsåtgärder. Kravspecifikation är en mall som kommunerna kan utgå ifrån vid upphandling av system eller förhandling med leverantör. Rekommenderad arbetsgång är att söka partners att göra upphandling tillsammans med, arbeta tillsammans med upphandling-och IT-enheter.

Uppföljning 2018-03-14

Tanum har använt kravspecen vid inköp av IT-stöd för digital signering. Inga synpunkter på förbättringar har kommit in.

Senast publicerad