VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Ansökan om särskilt boende

Genomförda uppdrag och projekt

eHälsoprojektet är avslutat 2015-01-31

Resultat

Detta är den första e-tjänsten inom äldreomsorgen som är integrerad till verksamhetssystemet Treseva. Leverantören CGI erbjuder ett färdigt API.

Göteborgs stad är först ut att sätta den i drift. Detta har innebur ett lärande för alla inblandade samt att oförutsedda aktiviteter uppstått som skjutit på processen.

För stadens tio biståndsenheter innebär e-tjänsten en ny kontaktväg för att sända in ansökningar till dem. Gruppen äldre är ännu inte dator- och internetvan i samma utsräckning som andra grupper i samhälle, vilket gör att ingen större anstormning väntas. En utvärdering kommer att göras 6 månader efter publicering för att följa upp användingen och identifiera förbättringsområden.

Projektet har letts av Josephine Andersson.

Dokument

Senast publicerad