VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Jämföra funktionalitet och kostnader för att införa och använda SSBTEK

Genomförda uppdrag och projekt

eHälsoprojektet är avslutat 2015-01-31

Resultat

Rapporten visar att funktionaliteten i de olika lösningarna är jämförbar samt att den upplevs som användbar. Prisbilden för integration till verksamhetssystem varierar beroende på vilket verksamhetssystem kommunen har. För att använda tjänsten finns en generell kostnad som betalas till SKL samt kostnad för serverlegitimation.  Utredningen visar att införande och anslutning till den nationella tjänsten är en relativt enkel process.  Alla som deltog i undersökningen är överens om att SSBTEK påverkar kvalitet i en utredning eller beslut på ett positiv sätt. Man ser tidsvinster genom snabbare handläggning av ärenden. 

Slutsatserna är:

  • Att det kan konstateras att den nationella e-tjänsten SSBTEK skapar verklig verksamhetsnytta och underlättar användarnas handläggning av ärenden.
  • Att det frigörs tid för ett ökat stöd och engagemang till klienten. 
  • Att de lösningar som finns för anslutning till SSBTEK är jämförbara
  • Att kostnaderna för integration till verksamhetssystemen varierar betydligt.

Dokument

Senast publicerad