VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Upphandlings och införandeprojekt

Genomförda uppdrag och projekt

Fyrbodal genomförde projektet med att ”Ta fram förutsättningar för breddinförande av Digitala Trygghetslarm inom Fyrbodal”. Projektet avslutade 2015-01-31. Projektet förlängdes med ett upphandlingsprojekt som avslutades i juli 2015.

Syftet var att belysa digitaliserings olika processer och flöden, att samordna och ta fram underlag för upphandling för införande av trygghetslarm med en trygg och säker invånare/besökare som slutmål.. Projektet har belyst vikten av samarbete mellan omsorg/IT/Säkerhet i den kommunala organisationen.

Nio kommuner i Fyrbodal har deltagit aktivt. Övriga kommuner har deltagit som så kallade resurskommuner. Resurskommun innebär att de påbörjat eller är klara med sitt upphandlingsarbete, och är en resurs för övriga gällande upphandlingsarbetet.

Amie Stobenius var projektledare.

 

Dokumentation

Senast publicerad