VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Ansvarsområde Grästorp

Genomförda uppdrag och projekt

Projekt Grästorp genomförde arbete med "Vad innebär en omställning från nuvarande larmorganisation till en fullt utbyggd organisation med digitala trygghetslarm och vilka kostnader medför detta?” Avslutat 2015-01-31

Projektet har arbetat med att se över förutsättningarna för att byta ut befintliga analoga trygghetslarm till digitala tryggghetslarm. De tekniska förutsättningarna angående vad gäller stadsnät, bredband etc. men framförallt belyst nuvarande interna larmorgansiationen.

Projektet har tagit fram en handlingsplan för det fortsatta arbetet med den interna larmorganisationen och kommit fram till en kostnadskalkyl för omställning till digitala trygghetslarm och löpande drift därefter.

Deltagarna i projektet arbetar normalt i olika verksamhetsområden och befattningar. Det har  varit givande att jobba tillsammans med de olika kompetenserna i projektet. Hela  ledningsgruppen kommer att kunna dra nytta genomfört arbete i framtida projekt/arbetsuppgifter.

Lärdomar

Projektet har lärt oss att det är viktigt att ha en tydlig organisation, tydliga rutiner och riktlinjer som är kända i alla delar av verksamheten och en handlingsplan på vad som ska göras och följas upp och säkerställa att det blir gjort.

Det har även visat sig vara en framgångsfaktor att samla flera personer med olika kunskaper på ett möte, effektivare än att gå runt och samla in information vid flera olika tillfällen från de kompetenser som behövs för projektet.

Senast publicerad