VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Digitala trygghetslarm 2015 2015

eHälsoprojektet är avslutat 2016-01-30

Resultat

Under 2015 så genomfördes två projekt inom området digitala trygghetslarm

1. Detta projekt hade som uppdrag att stödja kommunerna i processen och vägleda dem i det fortsatta arbetet. Utgångspunkten vad den process som var ett resultat av projektet 2014. Olika aktiviteter har genomförts för att öka kunskapen i kommunerna och förbereda dem för bytet från analoga till digitala larm

2. Fyrbodalprojektet där 9 av Fyrbodals 14 kommuner arbetade fram underlag till egen upphandling för Digitala trygghetslarm/larmmottagning.En stor framgångsfaktor i arbetet har varit att tillsammans med ansvariga för vård och omsorg samt IT och säkerhet ta fram riktlinjer, information och en tydlig kravspecifikation.Vinnande anbud blev leverantören Tunstall AB och arbetet med att byta ut alla larm kommer att påbörjas under hösten 2015.

Under projekttiden uppmärksammades vikten av ett nätverk om hur man framöver behöver förvalta och fortsätta arbetet med frågor för trygghetslarm och välfärdsteknologi.

Film från spridningskonferens 2015-01-19

Dokumentation

AKTUELLT

Uppgifter från Socialstyrelsen. Utveckling eHälsa.

Senast publicerad