VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Borås Ulricehamn Tranemo

Genomförda uppdrag och projekt

Projekt Trygghetslarm  Borås, Ulricehamn och Tranemo genomförde kartläggning av nuläget för nya trygghetslarm. Projektet avslutades januari 2015.

Projekt startade i november 2013 där Borås Stad stod som värd för projektet.

Resultat av projektet är att det tydligt att ”trygghetslarm” är den bastjänst kommunerna behöver säkerställa för att framöver kunna införa nya tekniska lösningar/produkter/tjänster i omsorgen. Den välfärdsteknologi vi är på väg mot kommer att innebära förändringar i organisationen och där trygghetslarm/tjänster är först ut eftersom denna tjänst som funnits längst. Det betyder att arbetet inte är avslutat/genomfört efter att utbyte skett från
analoga till digitala trygghetslarm istället följer flera nya processer som
kommunerna behöver se över ur ett övergripande sätt.

Slutrapporten innehåller vägledningar och stöd till kommuner som planerar byte till digitala trygghetslarm.

Senast publicerad