VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Utbildning

Innan Millennium ersätter SAMSA och/eller dagens journalsystem och i förekommande fall andra vårdsystem får alla medarbetare utbildning i det nya systemet. Redan nu finns möjlighet att lära dig mer i webbutbildningen Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM. Webbutbildningen ger kunskap om digitalisering inom hälso- och sjukvård med koppling till FVM.

Utbildningen Framtidens vårdinformationsmiljö Länk till annan webbplats. är framtagen av VGR och riktar sig till medarbetare inom kommunerna i Västra Götaland, hälso- och sjukvårdspersonal i Västra Götalandsregionen och till medarbetare hos privata vårdgivare med avtal med VGR. Utbildningen består av en introduktion och fyra delar som tar ca 10 minuter var.

Utbildning i Millennium

Millennium införs i etapper under 2022-2023. En tid före införande utbildas alla medarbetare. Utbildningen sker i respektive kommun. VGR:s program Framtidens vårdinformationsmiljö, FVM, står för allt utbildningsmaterial och en digital lärplattform. VästKom samordnar utbildningsupplägget för kommunerna. Varje kommun ansvarar för att medarbetarna får utbildning i god tid inför införandet av Millennium.

Här kan du läsa mer om programmets utbildningsupplägg Länk till annan webbplats..

Utbildare

Under våren 2021 rekryteras medarbetare från verksamheten som får lära sig IT-systemet för att i sin tur kunna utbilda sina kollegor i Millennium enligt metoden Train the trainer. Utbildare med olika yrkesbakgrund rekryteras eftersom utbildningen bygger på vilken roll man har som användare i systemet.

Millenniumcoach

För att stötta verksamheterna inför, under och direkt efter driftsstart ska Millenniumcoacher utses i respektive verksamhet, fördelat efter olika roller. De kommer att ingå i ett nätverk som hjälper till att sprida information om Millennium och med att medverka under utbildning. Det kan exempelvis vara som stöd åt utbildaren i klassrummet men också genom vägledning för enskilda medarbetare. De utses av sin chef och startar sitt uppdrag ungefär sex månader innan driftstart inom respektive område.

Senast publicerad