VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Teknik - avrop på SAMBI

Erbjudande till kommuner: Avrop på Sambi

Bakgrund: För att säkert kunna ansluta till det regiongemensamma systemet Millennium som levereras av FVM-programmet, krävs att kommunen är ansluten till federationen Sambi Länk till annan webbplats.. Sambi drivs av Internetstiftelsen och erbjuder en säker, gemensam inloggning till olika leverantörers/Service Providers digitala tjänster. Ett exempel är den Nationella Läkemedelslistan Länk till annan webbplats. som går att ansluta till via Sambi från den 1 maj 2023. Det innebär att kommunerna då har minst två tjänster som drar nytta av en anslutning till Sambi.

Erbjudande

Projekt Kommun-FVM kommer att göra en Avropsupphandling avseende Sambi-ombud Länk till annan webbplats. för att underlätta för kommunerna att ansluta till Sambi. En anslutning till Sambi är en förutsättning för att kommunen ska kunna nyttja de tjänster som avropas från Västra Götalandsregionen och FVM programmet. Detta gäller för samtliga tre optioner i FVM- programmet.

Erbjudandet omfattar:

  1. VästKom/Kommun-FVM genomför upphandling om Sambi-ombud med en avtalstid om två år med förlängning om högst fyra år.
  2. Genom att kommunen anmäler sig finns möjligheten att avropa tjänsten Sambi-ombud men ingen skyldighet.
  3. Avtal skrivs mellan respektive kommun och den upphandlade parten.
  4. Anslutningen görs i samverkan mellan respektive kommun och den upphandlade parten.
  5. Tilldelningsbeslut i upphandlingen kommer under maj 2021.
  6. Den avtalade leverantören tar ut en installationskostnad. Tjänsten kan ligga vilande utan kostnad tills kommunen börjar nyttja den i en produktionsmiljö.

Svara senast 26 mars 2021

Implementeringsansvarig i respektive kommun ansvarar för att svara på detta erbjudande, senast fredagen den 26 mars 2021. För att svara, klicka här Länk till annan webbplats..

Erbjudandet om att delta i denna upphandling skickades ut till samtliga kommuner i Västra Götaland torsdagen den 11 mars 2021. Samtliga tackade ja.

Har du frågor om upphandlingen?

Kontakta gärna: Thomas Wennersten, delprojektledare Kommun-FVM Teknik 

Senast publicerad