VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Beslutsgång Kommun-FVM

Projekt Kommun-FVM har en styrgrupp med ett arbetsutskott. Projektets direktiv har beslutats av VästKoms styrelse. SSVIT agerar som styrgrupp och har beslutat om projektplan för Kommun-FVM. 

Ytterst ansvarig är den strategiska styrgruppen för samordnad IT-utveckling i Västra Götaland, kallad SSVIT. Styrgruppen är beställare av projekt Kommun-FVM och ansvarar för förankringen i kommunerna i Västra Götaland. Gruppen tar beslut om:

  • Prioriteringar inom projektet
  • Ekonomiska ramar

2021 hålls möten 4 mars, 20 maj, 23 september och 11 november. Här kan du läsa minnesanteckningar från SSVIT:s möten och se vilka som ingår i SSVIT.

Arbetsutskott

Inför varje SSVIT möte hålls ett så kallat arbetsutskott som bereder frågor angående projekt Kommun-FVM. Arbetsutskottet består av följande medlemmar:

  • Ann-Charlotte Järnström, VästKoms direktör
  • Karl Fors, länssamordnare digital verksamhetsutveckling och projektägare av Kommun-FVM
  • Anneli Bjerde, enhetschef välfärdsutveckling
  • Monica Edgren, projektledare Kommun-FVM
  • Helena Söderbeck förbundsdirektör för GR
  • Karin Persson rektor Trollhättan
  • Erika Hägg förvaltningschef hälso- och sjukvård, vård och omsorg i Partille

Arbetsutskottet har möten var tredje vecka digitalt. Här är länk till minnesanteckningar Länk till annan webbplats. från mötena.

Senast publicerad