VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Organisation och beslutsgång

Projektet Kommun-FVM ingår i FVM-programmet som ett delprojekt. Här kan du läsa om hur programmet FVM och projektet Kommun-FVM är organiserade och hur beslut fattas.

Programmet FVM är politiskt beslutat och genomförs på uppdrag av regiondirektör Ann-Sofi Lodin. På VGRs webb Vårdskiftet kan du läsa om programmets organisation och ledning Länk till annan webbplats..

Delaktighet i Kommun-FVM är beslutad i respektive kommun. De 49 kommunerna har var för sig tecknat avtal med Cerner och med VGR. VästKom är ansvarig för genomförandet i kommunerna via projektet Kommun-FVM som genomförs på uppdrag av VästKoms styrelse.

Så här är projekt Kommun-FVM organiserat

bild över hur projektet Kommun-FVM är organiserat

Införandet består i aktiviteter för att designa, bygga och testa lösningen och samtidigt förbereda införandet så att kommunen är startklar när etappinförandet startar.

Så tas beslut i projekt Kommun-FVM

På den här sidan finns information om hur beslut tas.

Ladda ner Kommun-FVMs projektdirektiv och projektplan

Projektdirektiv Pdf, 278 kB. Kommun-FVM 190618

Projektplan Pdf, 696 kB. Kommun-FVM

Lokala implementeringsprojekt Pdf, 988 kB. kommun-FVM

Senast publicerad