VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Kommunal representation i FVM

Här är en bild över projekt Kommun-FVM:s kommunala representation i FVM-programmet. För kontaktuppgifter se sidan Kontakter.

Organisationsschema som beskriver i vilka delar som kommunal representation finns i FVM-programmet:

Kommun-FVM har även kommunal representation i ett antal arbetsgrupper:

  • DSO-rådet: Dan Bodin Boråsregionen, Magnus Blomqvist Boråsregionen, Johan Bergström Göteborgsregionen, Jenny Henriksson Göteborg,
  • Kontinuitetsplanering: Anders Wockatz Dals-Ed
  • Regelverksgruppen (PDL): Dan Bodin Boråsregionen

Dessutom finns ett så kallat Kompetensråd där frågor kring informationssäkerhet dryftas. I rådet, DSO sitter: Dan Bodin Boråsregionen, Magnus Blomqvist, Boråsregionen, Johan Borre Göteborgsregionen, Johan Bergström Göteborgsregionen, Anders Wockatz Dals-Ed, Jenny Henriksson Göteborg, Sara Morin, Göteborg och Klas Nilsson, Trollhättan

Senast publicerad