VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Kartläggningar 2019

Under våren 2019 har VästKom genomfört en kartläggningsprocess som inneburit att vi varit ute i samtliga delregioner för att diskutera processerna och lyssnat av kommunernas verksamheter inom området Vård och omsorg, ett arbete som har resulterat i flera delrapporter.

I rapporterna, har man bland annat beskrivit nuläget av de processer som finns inom kommunal hälso- och sjukvård, för att på så sätt kunna identifiera om det finns speciella aktiviteter inom den kommunala hälso- och sjukvården som ska hanteras av Millennium. Delrapporterna blir därför ett stöd och underlag för vilka processer och arbetssätt som påverkas och där man behöver enas före en implementering av option 1 och 3.

Under hösten 2019 har KommunFVM fortsatt jobba med processkartläggning av vård och omsorg, med fokus på Tim Öppnas i nytt fönster.. Vilka aktiviteter startas, vilka system använder vi och hur påverkas den sammansatta processen mellan socialtjänstens biståndsbedömning, hemtjänst och kommunal hälso- och sjukvård.

Kartläggning användare

I arbetet med att Drift och förvaltningsavtal beslutades att användare skulle kartläggas.Det gjordes genom att en enkät skickades ut till kommunerna via kontaktpersonerna. Enkäten vände sig till de kommunerna som kan avropa option 2 och 3

Rapport teknik

I arbetet med att analysera de tekniska förutsättningarna så medverkade representanter ifrån kommunerna. Resultat av analysen finns i teknikrapporten.

Nyfiken på delrapporterna och resultaten?

Senast publicerad