VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Teknik

Här är mer tekniska frågor om Millennium.

Kommer det att framgå att alla optioner kommer att kunna levereras utan molnfunktionalitet?

+

Option 1 kommer levereras helt utan molnfunktionalitet om vi inte tillsammans kommer fram till något annat gällande användande av moln inom hälso- och sjukvården.

Finns det en informationsklassning gjord för Millennium? Hur kan kommunerna ta del av denna informationsklassning?

+

Det har gjorts en initial informationsklassning på övegripande nivå som är tänkt att detaljeras i det kommande designarbetet.r

Hur blir det för kommuner som inte har SAMBI och inte heller har som avsikt att skaffa det.

+

Grunden är att alla kommuner och VGR ska vara anslutna till SAMBI. Men inom ramen för pågående projekt inom GITS så utreds hur hantering av federation mot SAMBI kan hanteras gemensamt. Mobila arbetssätt i Västra Götaland är under utredning och bedrivs som ett projekt inom ramen för GITS. Här kan du läsa mer om projektet för identitet och behörighet i federation Västra Götaland.

Ett krav på MDM verktyg borde vara rimligt.

+

Ja, men det är kravställt i form av vilka förmågor kommunerna måste efterleva avseende hantering av både mobila enheter samt datorer.

När beslutas om VDI eller Publicerad app?

+

FVM väntar på att Cerner ska leverera lösningsförslaget, varefter analys och beslut kommer att kunna tas. Dock är kravställningen i upphandlingen gjord utifrån en VDI-lösning.

Det är svårt att få fram information om vad som verkligen gäller och hur det kommer att fungera. Samverkan med VGR pågår.

SITHS kort och mobilanvändare, vad innebär detta?

+

Det ingår inte i projektet att titta på SITHS kort för mobila användare, men rekommendationen är att följa pågående GITS projekt "Mobilt arbetssätt för Västra Götalandsregionen". På GITS hemsida (gitsvg.se) finns mer information om projektet under SITHTS utgivning/projekt.

Projektet kommer titta på vilka autentiseringstjänster VG bör använda sig av både för vanliga klienter och för mobila enheter. Mobila arbetssätt i VG är under utredning och bedrivs som ett projekt inom ramen för GITS.

Hur är tanken med hanteringen av behörigheter i Millenium?

+

Kravställning är gjord så att användare inte kommer att läggas upp i Millenium utan inloggning och behörigheter kommer att vara baserade på roller/attribut i Millenium. Dessa roller/attribut är planen att hantera i HSA-katalogen med hjälp av olika attribut (ex. roll, titel, organisation osv.)

 

Finna det olika ackrediteringsnivåer för HSA-katalogen (light vs. full), stämmer detta?

+

Nej, det finns två varianter. En variant där man använder sig av HSA-admin för att administrera användare och en variant då ett eget system eller register synkas med HSA-katalogen.

Är rekommendationen att gå med i SAMBI redan nu?

+

JA, en gemensam upphandling av SAMBI ombud kommer genomföras under våren 2021. Det kostar endast uppsätningskostnd för tjänsten tills man påbörjar nyttjandet av den. Man förlorar således inget på att koppla upp sig så tidigt som möjligt.

Varför ska vi använda en VDI-lösning?

+

Millenium består av flera moduler/applikationer och för att kunna leverera tjänsten på ett bra sätt behöver tjänsteleveransen göras via en VDI. Detta innebär att det blir en effektiv distribution och revisionshantering av tjänsten.

Kommer alla behöva SITHS kort?

+

Det pågår ett gemensamt projekt för att titta på IDP och eTjänstelegitimationer och hur detta kan bli en gemensam tjänst för kommunerna. Detta inkluderar även mobila användare. Mobila arbetssätt i VG är under utredning och bedrivs som ett projekt inom ramen för GITS.

När måste kommunerna vara klara med tekniska förutsättningar?

+

Vid driftsstart, arbete med den övergripande tidplanen pågår fortfarande.

Användarklassificeringen i driftsavtalet mobilanvändare alt fullanvändare vad gäller då man man väljer option 1 - går det att ha mobilanvändare i option 1 eller rör det bara option 2 och 3?

+

Enligt de planer som finns idag är det endast för option 3 som programmet FVM tar fram en app till mobil/surfplatta. En app ger begränsad funktionalitet och begränsad tillgång till information från Millenniumsystemet och kan inte ersätta att arbeta från en PC.

För vad krävs anslutning till SAMBI? Kostnad för det borde vara med i kalkylen.

+

Kraven är utifrån SAMBI. Avseende kostnaden så kommer beräkning att tas fram inom ramen för GITS Projekt "Mobila arbetssätt i Västra Götalandsregionen".

Bedrivs som ett projekt inom ramen för GITS.

Vad är skillnaden på de två varianterna för uppkoppling av utrustning?

+

Ett alternativ är utrustning som kopplas upp i kontrollerade nät/miljöer. Det andra är för uppkoppling av utrustning i hemmet där blir det svårt att säkerställa uppkoppling vilket innebär att det kan behövas alternativa lösningar för att hantera uppkopplade enheter (ex. med säkerställd uppkoppling). Vilken utrustning och vilket syfte som ligger som grund ställer olika krav.

Innebär detta att vi behöver leverera utrustningen till privata vårdgivare exempelvis Attendo?

+

Nej, processen ska vara en vitlistning. Det innebär att det ställs krav på vilken utrustning som används vilket leverantörer ska följa. Exakta lösningen och vilka krav som ställs är inte definierat ännu.

Kommer det finnas forum och egna anslutningsmöjligheter för privata utförare av hälso- och sjukvård?

+

Ja, kommunerna har rätt att vidarelicensiera Millennium till privata vårdgivare (utförare) i kommunerna. Forum kommer att sättas upp, men formen är inte definierad ännu. VGR kommer erbjuda sina privata utförare att ansluta.

Vilken infrastruktur kommer användas för VDI lösningen Vmware eller Citrix?

+

VDI lösningen är baserad på Vmware

Varför skulle en full VDI behövas om applikationen finns publicerad?

+

Det kommer inte att behövas en full VDI om det fungerar med Publicerad app. Utredning i FVM programmet pågår.

2:a linjens support, är det en organisation som drivs gemensamt mellan kommun/VGR-IT (typ som SAMSA idag) eller är det VGR-IT som kommer stå för detta?

+

VGR ansvarar för 2:a linjens support. Kommunerna ingår i förvaltningsorganisationen "Samverkansorganet" som enligt huvudavtalet med Cerner ska finnas klar strax före driftstart. 2:a linjens support är en av flera tjänster i Driftsavtalet med VGR.

Är det en molntjänst som vi ansluter oss till?

+

Nej

Kommer Millennium att ersätta dagens journal-/verksamhetssystem för hälso- och sjukvård, om kommunen har valt option 3?

+

Ja, det stämmer.

Vilka plattformar stödjer systemet?

+

Formulera svar eller lägg även till dokumentarkiv och annat i denna nivå på layout för att fälla ut den.

Vad är Cloud-Act?

+

Cloud Act är en amerikansk lagstiftning som hanterar tillgång till data lagrad i en molnlösning för amerikanska bolag.

Vilka versionskrav finns för läsplattor och mobiltelefoner?

+

Utredning kring detta pågår och kapabiliteterna och förutsättningarna kommer beskrivas i Drift- och Förvaltningsavtalet för Millenniumtjänsten.

Krävs det en MDM-lösning för att hantera mobila enheter och appar i dessa?

+

Det behöver inte vara en MDM-tjänst, men VGR kommer kräva att varje kommun har kontroll på sina mobila enheter. Vilka kapabiliteter VGR ställer krav på framgår av Drift- och förvaltningsavtalet för Millenniumtjänsten.

Är det nödvändigt att vara med i SAMBI? Eller går det att använda Ineras motsvarande federationslösning?

+

Ja, det är SAMBI som gäller och som är kravställt. Ineras federationslösning är till för att komma åt e-Hälsomyndighetens läkemedelstjänster i första hand och är inte en fullständig federation idag.

Hur är Millenium förberett för digitalt mobilt arbetssätt?

+

I Cerners filmer finns flera exempel på digitalt mobilt arbetssätt, speciellt i filmen om option 3 journalsystem för kommunal hälso- och sjukvård.

Vilka tekniska förutsättningar gäller för användningen av Millennium, utifrån kommunernas användare?

+

De tekniska förutsättningarna framgår i bilaga till driftsavtalet och kommer att kompletteras successivt under FVM programmet.

Vem ska sköta den vanliga förvaltningen, knuten till respektive kommun?

+

Förvaltningen av de tjänster som erbjuds till kommunerna kommer att hanteras av VGR, men det kommer designas tillsammans med kommunerna där den här typen av frågor hanteras.

Senast publicerad