VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Optioner

Frågor om de olika optionerna. Fler frågor? Mejla fvmvastkom@vastkom.se

Vad innehåller option 1?

+

Option 1 går att beskriva som ett informationsutbyte mellan vårdgivare inom elevhälsa, socialtjänst, kommunal hälso och sjukvård samt regionens hälso och sjukvård. Syftet är att få ett samlat IT-stöd för personcentrerad vård och omsorg för alla åldrar.

Vad innehåller option 2?

+

Syftet är att skapa en gemensam samarbetsyta för elevhälsoteamet, men också andra aktörer såsom eleven själv och vårdnadshavare. Funktionerna ger stöd för ett gemensamt arbetssätt som sätter eleven i fokus och förenklar samarbetet mellan alla inblandade aktörer runt eleven som t ex elevhälsa, vårdcentral, habilitering och sjukhus. Det kommer att finnas en journal, en plan och en läkemedelslista för varje barn.

Vad innehåller option 3?

+

Syftet är att tillhandahålla ett journalsystem som stöder den kommunala hälso- och sjukvårdens processer, både interna processer och processer som är gemensamma med andra vårdgivare. Information om en patient kommer finnas åtkomlig för alla som har behov och behörighet till den oavsett om det är VGR eller kommunen som skapat den. Varje invånare kommer ha en journal, en plan och en läkemedelslista.

Kan man avropa option 2 och 3 i efterhand?

+

Inte i nuläget men eventuellt framöver.

Vad är skillnad på etapp 1 och option 1?

+

Etapp 1 beskriver under vilken period IT-stödet ska införas, det finns tre etapper och etapp 1 startar i början av 2022.

Senast publicerad