VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Kostnader

Frågor om kostnader i förhållande till de olika optionerna av Millennium.

Vad baseras VGR-index på? Det stod med i informationen om pristaket?

+

VGR har använt indexuppräkning av regionbidragen med 2% i många år nu, för att kompensera ökning av löner, andra kostnader. Detta har ofta varit utgångspunkt för uppräkning av interna tjänster också.

Vi har avropat Option 1 och 2. Kan vi välja att inte installera elevhälsosystemet förrän kanske fem år fram i tiden? Vilka kostnader löper i så fall de första fem åren?

+

Kostnad för design, utveckling och driftsättning kommer faktureras när den uppstår. Om ni avropar option 2 får ni vara med och dela på "design- och utvecklingskostnad" när den uppstår som implementeringsersättning till Cerner. När ni sedan väljer att driftsätta så tillkommer implementeringsersättning till Cerner eller VGR beroende på vem ni köper tjänsten ifrån.

VästKom har kontaktat Cerner för att skapa en process för beställning och fakturering av kommungemensamma kostnader, dvs det som uppkommer kring ”design- och utvecklingskostnad”. Arbetet sker i samråd med programmet.

Varför behöver det komma fakturor från både VGR och Cerner, går det inte att samordna?

+

Nej, det är två olika avtalsparter.

Är den totala kostnaden drift och support till VGR samt ersättning till Cerner?

+

Nej, kommunerna har även egna kostnader t ex för att etablera en 1:a linjens support och utbilda slutanvändare samt för eventuella tekniska lösningar.

Var ser jag avtalet med avgifter för just min kommun till Cerner, VGR, etc.?

+

Det framgår av avtalet med Cerner, bilaga Avrop Millennium som skickats till respektive officiella kommunbrevlåda 12/6 2020. Vad gäller kostnadsbild för drift och förvaltning så kontakta din kommuns FVM-kontaktperson för teknik.

Senast publicerad