VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Tekniska förberedelser

För att kunna skapa en modern vårdinformationsmiljö krävs stora tekniska förberedelser. Olika vårdsystem ska kopplas ihop på ett flexibelt sätt, befintlig information ska flyttas över till Millennium och informationen ska struktureras för att bli lätt att hitta.

Systemet ska programmeras och det ska byggas upp en säker plats för lagring av data. Allt ska sedan testas och testas igen och medarbetarna ska träna både digitalt och i klassrum före införandet.

Andra tekniska förberedelser handlar om vilken teknisk lösning för anslutning kommunerna ska välja, våren 2021 togs beslut om SAMBI. Vilka integrationer vill kommunerna göra? Ska mobila klienter användas? Vilken utrustning utöver skrivare behöver anslutas?


Senast publicerad