VästKom verkar på den regionala arenan med frågor där nyttan blir större av att samverka regionalt än delregionalt eller lokalt.

 

VästKom är kommunernas länsgemensamma samverkansaktör, med fokus på välfärd och regional utveckling.

VästKom skapar nytta för invånarna i de 49 kommunerna i Västra Götaland och bidrar till att utveckla en dynamisk och konkurrenskraftig region.

MENY

Standardiserade termer och begrepp

Samarbetet i Framtidens vårdinformationsmiljö handlar om hur vi ska jobba i framtiden; så lika som möjligt, så olika som det är nödvändigt. Det är det standardisering handlar om.

Standardisering ger även hög kvalitet på klinisk information. Vi får bättre möjligheter att analysera och dra nytta av den stora mängd klinisk data och information som samlas in och lagras, både till forskning, utveckling och verksamhetsledning. Det blir enklare att få fram underlag för beslut och ständiga förbättringar inom verksamheten.

Hälso- och sjukvårdsbegrepp förklaras på webben

”Olli - begreppstjänst” är en ordlista på webben  Länk till annan webbplats.som VGR tillhandahåller där användaren kan söka på ett begrepp för att se dess betydelse. Syftet är att ge hälso- och sjukvårdspersonal både bättre förståelse och stöd för att använda begrepp mer enhetligt. Det går också att verifiera eller kommentera definitionen. Saknas ett begrepp kan man också nominera in det för bedömning.

Senast publicerad